Μελέτες εφαρμογής
      Κατασκευές
      Επενδύσεις
      Συστήματα
      After Sales Service
                 
Υπηρεσίες 
 


      Markets-Logistics
      Αποθήκες
      Ειδικές Κατασκευές
      Εκθεσιακοί Χώροι
      Οικίες-Γραφεία
      Μονάδες παραγωγής
      Πολυόροφα
      Συνεργεία
      Ψυκτικοί Θάλαμοι


                     Έργα 


                   
    ΠΟΛΩΝΙΑ            
                   
    ΑΛΒΑΝΙΑ              
      ΕΛΛΑΔΑ            
                ΚΥΠΡΟΣ  
ΜΑΛΤΑ                  
                  ΙΣΡΑΗΛ
                   
                   

 

Έδρα:Κουφάλια Θεσσαλονίκης (4o χλμ. Κουφαλίων-Ραχώνας) - Τηλ. +30-23910-21335 - Φαξ. +30-23910-21336

  Web Design wst