ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΡΟΥ
Ιδιοκτήτης: 

Τοποθεσία: 

Επιφάνεια: 

Σύμβαση: 

Σχόλια: 
ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ-ΡΟΥΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κάτω Μάννα Ν.Σύρου


1.180m2

Μεταλλικός σκελετός - Επενδύσεις

Παραγωγή πλαστικών ειδών
 
more...

ΒΕΛΕΤΖΑΣ-ΠΑΝΙΔΗΣ
Ιδιοκτήτης: 

Τοποθεσία: 

Επιφάνεια: 

Σύμβαση: 

Σχόλια: 
Α.ΒΕΛΕΝΤΖΑ-Π.ΠΑΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε

Μεσοποταμία Ν.Καστοριάς

500m2

Μεταλλικός σκελετός - Επενδύσεις

Μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων (Μίνκ)
 
more...

REPLAN
Ιδιοκτήτης: 

Τοποθεσία: 

Επιφάνεια: 

Σύμβαση: 

Σχόλια: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Νεοχωρούδα Ν.Θεσσαλονίκης


1.000m2

Μεταλλικός σκελετός - Επενδύσεις

Μονάδα ανακύκλωσης
 
more...

DTS
Ιδιοκτήτης: 

Τοποθεσία: 

Επιφάνεια: 

Σύμβαση: 

Σχόλια: 
ΔΙΤΣΙΟΣ Α.Ε.

ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς


5.950m2

Μεταλλικός σκελετός - Επενδύσεις

Φινιριστήριο-Βαφείο Γουναρικών
 

more...

NOVASTROM
Ιδιοκτήτης:

Τοποθεσία:

Επιφάνεια:

Σύμβαση:

Σχόλια:
ΑΦΟΙ ΧΑΝΔΡΟΥ Ο.Ε.

'Αγιος Αθανάσιος Ν.Θεσσαλονίκης


1.100m2

Μεταλλικός σκελετός

Βιοτεχνία κατασκευής στρωμάτων


more...

 

Έδρα:Κουφάλια Θεσσαλονίκης (4o χλμ. Κουφαλίων-Ραχώνας) - Τηλ. +30-23910-21335 - Φαξ. +30-23910-21336

  Web Design wst